Vytěžování nákladních vozidel - dopravci hledají nové možnosti

Aktuality

Přidal leprikon, dne 25. 05. 2017,  0x

Vytěžování nákladních vozidel - dopravci hledají nové možnosti

Každý, kdo se pravidelně pohybuje za volantem, si všímá velkého množství kamionů pohybujících se po českých silnicích a dálnicích. Zdá se, že obchody jdou dobře a neustále je co “převážet”. Není to tak docela pravda. Mnoho kamionů jezdí poloprázdných či prázdných a jejich majitelé plýtvají svými prostředky. Proto se snaží hledat nové možnosti, jak nejlépe vytížit všechna nákladní vozidla.

 
Prázdné kamiony nejen vyčerpávají prostředky majitelů, ale také zbytečně zatěžují provoz, přispívají ke kongescím a vypouští škodlivé látky do ovzduší. České dopravní firmy proto hledají nové a nové způsoby, jak vytěžování nákladních vozidel a kamionů zvýšit a minimalizovat cesty nevyužitých a prázdných kamionů. Vyšší efektivita má dopad nejen na lepší ekonomické výsledky, ale hraje významnou roli při zlepšování životního prostředí.

 
Význam vytěžován nákladních automobilů vzrostl po vstupu České republiky do Evropské unie. Předtím prázdné kilometry (tzn. kilometry, které kamión najel bez nákladu) tvořily až jednu pětinu celého kilometrického proběhu kamionu. Pokud tedy kamion najel za rok 120 000 kilmetrů, 24 000 kilometrů najel zbytečně a neproduktivně

Výměnné nástavby zvyšují efektivitu vytěžování nákladních vozidel

Pro majitele dopravních firem je nákladní auto “vezoucí vzduch” zbytečný výdaj a snaží si situaci na korbách svých vozidel neustále sledovat a zvýšit efektivitu vytěžování nákladních vozidel. Mezi způsoby zvyšování efektivity patří nabídka jednotných produktů nejen v ČR, ale i po celé Evropě, optimální spojení mezi všemi pobočkami a promyšlená organizace systémových přeprav.

Díky propojení poboček jsou schopni zajistit pravidelné přím linky, které navíc využívají výměnné nástavby. Nákladní vozidla s výměnným nástavbami lze využít pro přepravu nejrůznějšího nákladů, což je maximálně efektivní. Hlavní výhodou je možnost nakládky ve dvou patrech. Pokud se zapojí nástavby dvě, získají dvojnásobně velkou ložnou prostoru oproti běžného návěsu.

Efektivitu vytěžování kamionů ovlivňuje zeměpisná poloha i dopravní infrastruktura

Česká republika má v rámci Evropy téměř dokonalou zeměpisnou polohu nacházející se v jejím srdci. Proto se také Česku přezdívá “srdce Evropy”. Hůře je hodnocena kvalita dopravní infrastruktury, které oproti jiným zemím není příliš ideální. Překážky představuje zejména nedostatečná síť dálnic, předem ohlašované několikaleté opravy a neustále omezení na největší a nejzatíženější české dálnici D1.

Nejlepší dopravní společnosti situaci na silnicích a dálnicích nepřetržitě sledují, aby se dokázali přizpůsobit jakékoliv situaci. Hodně pravidelných linek proto jezdí mimo dopravní špičku v noci, čímž lze předejít mnoha negativním dopadům.

Kvalitní software je v současné době nezbytný

Ve zvyšování efektivity vytěžování nákladních vozidel používají dopravní a logistické společnosti softwarové systémy a aplikace, které zvládají zpracovat a vyhodnocovat ohromné množství dat a naplánovat tak dopravu a logistiku co nejefektivněji. Tyto systémy jsou neskutečně výkonné a mají daleko více funkcí a možností využití.

Nejčastěji jsou využívané pro evidenci zdrojů a nákladů na flotilu, plánování zakázek, dopravní telematiku, monitoring provozu, využití a utilizaci nákladních vozidel a analýzu všech získaných dat. Pomocí analýzy mohou například jednoduše určit nejvhodnější “časová okna” pro dopravu ve vybraném regionu nebo naplánovat optimalizované pravidlené rozvozové a svozové linky. V potaz je přitom neustále brána aktuální dopravní situace atd.

Díky moderním softwarovým systém a aplikacím je odbavování dopravních zakázek daleko lépe plánováno a koordinováno. Doprava probíhá tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího vytěžování nákladních vozidel. Významnou roli hraje také AETR (Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě) a moderní telematické systém poskytující informace k AETR.

Dalším krokem bude nasazení aplikací do mobilních zařízení s ohledem na potřeby uživatele, které budou schopny zajistit důležitá data a informace online. Z kabiny nákladního vozidla bude možné zadávat různé informace přímo do systému, čímž se zrychlí dostupnost všech důležitých dat.

Další způsoby lepšího vytěžování nákladních vozidel

Mezi další využívané způsoby vedoucí k lepšímu vytěžování nákladní vozidel patří zejména třetizemní přeprava a kabotážní přeprava. Třetizemní přeprava představuje realizaci více na sebe navazujících přeprava (např. kamión přepraví náklad z Portugalska do Francie, ve Francii učiní jednu vnitrostátní přepravu a poté přepraví náklad z Francie do ČR). Tyto způsoby přepravy jsou otázkou umu dispečerského řízení dopravní firmy a aktuálních poptávek po přepravě. 
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.