Seřízení karburátoru Jawa 350

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 9. 11. 2016,  0x

Seřízení karburátoru Jawa 350

Málokterý motorista seřízení karburátoru věnuje při pravidelné údržbě svého stroje patřičnou pozornost. Přitom karburátor má zásadní vliv na výkon motoru. Pokud není karburátor správně seřízený, objevují se závady v podobě vyšší spotřeby paliva a horšího výkonu. Chceme-li tedy zachovat nejlepší funkčnost motoru, měli bychom karburátoru věnovat péči.

Pokud má motor fungovat na jedničku při zachování co nejnižší spotřeby paliva a dobrého výkonu, neměli bychom při pravidelné údržbě zapomínat na karburátor a jeho seřízení. V první řadě si musíme uvědomit, že s karburátorem souvisí správný poměr zápalné směsi paliva a vzduchu.

Jaký je správný poměr palivové směsi?

Všeobecně se uvádí ideální poměr vzduchu a paliva 15:1, tj. 15 dílků vzduchu smíchaných s 1 dílkem paliva. V praxi se běžné používá směs, v níž lehce převažuje vzduch. V takovém případě hovoříme o tzv. ochuzené směsi. Ochuzení však nesmí být příliš velké, jelikož příliš ochuzená směs je hůře zápalná a pomaleji také hoří.

Pravidelná kontrola karburátoru je nutná

Jednou za čas je nutné karburátor kompletně rozebrat a zkontrolovat stav průchodů. Nejprve vyjmeme díl, v němž se nachází hlavní tryska. Tento díl najdeme pod směšovací komorou. Vyjmutím tohoto dílu dojde k odkrytí všech průchodů. Tyto průchody opatrně protáhneme žíní. Nepoužíváme tvrdé ocelová dráty, které by mohly průměry otvorů zvětšit. Karburátor poté smontujeme a pustíme se do jeho seřízení.

Karburátor by měl být před seřízení v dobrém stavu, měl by dobře těsnit a nenásávat falešný vzduch. Jeho části by neměli být příliš opotřebované. Karburátor seřizujeme vždy s čističem vzduchu, jehož stav před seřízení zkontrolujeme. Pokud by čistič obsahoval nečistoty, došlo by k obohacení směsi a výsledné seřízení by nebylo správné.

  1. Zašroubuje seřizovací šroub běhu naprázdno. Poté je pootočíme zpět o půl otáčky.
  2. Povolíme pojistnou matici a částečně vyšroubujeme dorazový šroub šoupátka. Pokud bychom šroub povolili úplně, mohlo by dojít k nasátí falešného vzduchu a k ochuzení palivové směsi.
  3. Na víku šoupátkové komory je pojistná matice seřizovacího šroubu lanovodu. Povolíme ji.
    Šoupátko musí při uzavření plynové rukojeti uzavírat difusér. Pokud tomu tak je, spustíme motor a necháme jej při středním počtu otáček běžet, aby se lehce zahřál.
  4. Jakmile je motor zahřátý, snížíme počet otáček tak, aby motor ještě pravidelně běžel.
  5. V tuto chvíli začneme otáčet seřizovacím šroubem běhu naprázdno doprava a doleva. Posloucháme a snažíme se zjistit nejmenší počet otáček, při kterém motor stále běží p pravidelně

Pokud se počet otáček zvětší, zmenšíme je přivřením plynové rukojetí. Správné seřízení karburátoru Jawa 350 poznáme tak, že šoupátko je co nejníže a motor běží pravidelně. Polohou šoupátka poté zajistíme opřením dorazového šroubu, který zajistíme pojistnou maticí. Horním seřizovacím šroubem seřídíme délku lanovodu, aby plynová rukojeť získala odpor vyhovující řidiči. Jakmile motor vychladne, činnost motoru ještě jednou překontrolujeme a to při spuštění s uzavřeným přívodem vzduchu.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.