Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 22. 06. 2017,  0x

Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)

Od 1. listopadu 2014 musí všichni výrobci osobních motorových vozidel nové vozy vybavit monitorovacím systém kontroly tlaku v pneumatikách (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS) podle norem ES 661/2009  a ECE-R 64. Cílem tohoto kroku bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ekologie.

Povinná kontrola tlaku v pneumatikách byla zavedena kvůli ekologie a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Je součástí tzv. bezpečnostního balíčku, který obsahuje také systém aktivní bezpečnosti vozidla ABS, stabilizační systém ESP a airbagy pro řidiče. Podle Evropské unie lze za pomoci monitorovacího systému ušetřit až 1 miliardu pohonných hmota a 4,8 milionů tun CO2.

V USA je tento systém povinný již od roku 2006. Statistiky ukazují, že se od té doby významně snížila nehodovost. Současné nařízení se vztahuje pouze na osobní vozidla s datem výroby po 1. listopadu 2014. Starší vozidla nemají zatím povinnost instalovat monitorovací systémy. Předpokládá se však, že tato povinnost postihne i starší vozidla během následujících pár let.

Systémy kontroly tlaku v pneumatikách

Příslušné směrnice předpisují funkci a parametry monitorovacího systému, který splňují dva systémy - přímý a nepřímý.

PŘÍMÝ SYSTÉM TPMS

V případě tohoto systému kontrolu tlaku v pneumatikách zajišťují tlakové senzory, které jsou společně s ventily umístěné na disku a uvnitř pneumatiky. Senzory zaznamenávají informace o tlaku a teplotě vzduch v pneumatice a zobrazují je na displeji palubní desky. Pro tento systém je nutné použít homologované alu disky. Přímý systém kontroly tlaků najdeme například ve vozidlech značek Ford, Citroen, Hyundai, Renault a Peugeot.

Výhody přímého systému:

  • měření tlaku i na stojícím vozidle
  • zaznamená přesného tlaku a teploty pro každou pneumatiku zvlášť
  • monitorování tlaku i v rezervním kole, je-li na vozidle
  • okamžitý přenos informací o závadě či úniku vzduchu

Nevýhody přímého systému:

  • senzory je nutné osadit sady letních i zimních pneumatik
  • při výměně senzorů je nutné nové spárování s řídící jednotkou, není-li vůz vybavený softwarem pro automatické párování
  • vyšší cena oproti nepřímému systému
  • další nálady za kontrolu těsnosti, stavu baterie či výměnu opotřebovaných dílů

Při výměně pneumatik je nutné provést kontrolu těsnosti senzorů, stavu baterie a stavu jednotlivých součástí. Servis rovněž provede spárování s řídící jednotkou vozidla.

NEPŘÍMÝ SYSTÉM TPMS

Systém neměří tlak na přímo, ale prostřednictvím systému ESP a ABS porovnává rychlost otáčení a vibrace každé pneumatiky. Poté data vyhodnotí a odešle do palubního počítače, kde se zobrazí stav každého kola zvlášť. Systém je sice levnější, ale pomalejší.

Výhody nepřímého systému:

jednodušší montáž
žádné vícenáklady
bez údržby
nižší cena oproti přímému systému

Nevýhody nepřímého systému:

zaznamenání informací pouze u jedoucího vozidla
nižší rychlost detekce závady nebo úniku vzduchu
neudává hodnoty tlaku
nekontroluje rezervní kolo

Nepřímý systém kontroly tlaku sice zaznamenal pokrok, přesto je lepší, rychlejší a přesnější přímý systém. Nepřímý systém používají například výrobci vozidel značek Volkswagen včetně českého výrobce Škoda, Mercedes Benz či BMW.

Proč je kontrola tlaku v pneumatikách důležitá?

Pneumatiky a jejich nahuštění ovlivňuje jízdní vlastnosti, zejména délku brzdné dráhy, životnost pneumatiky a spotřebu pohonných hmot. Jsou pneumatiky nahuštěné správně, dokáží zavčasu zabrzdit a případně i zachránit lidský život.

Špatně nahuštěné pneumatiky mají delší brzdnou dráhu. Jejich životnost se snižuje o 20 % a spotřeba paliva se zvýší až o 5 %. Že má povinná kontrola tlaku smysl, dokazují mnohé statistiky, podle kterých jezdí více než 50 % motoristů na podhuštěných pneumatikách.

Systém kontroly tlaky v pneumatikách: Předpisy a přestupky

Nefunkční systém kontroly tlaku v pneumatikách je posuzován jako malý přestupek. Česká policie nemá právo řidič udělit finanční pokutu nebo mu přidělit trestné body, ale smí jej pouze upozornit na zjištěný nedostatek a nutnost opravy systému.
 
Opačná situace nastává při technické kontrole. V tomto případě musí být vozidlo vyrobené po 1. listopadu 2014 vybavené plně funkčním přímým nebo nepřímým systémem na kontrolu tlaku v pneumatikách. Pokud je systém nefunkční, je vozidlo nezpůsobilé provozu a nesmí mu být vystaveno potvrzení o provedené technické kontrole. 
 
Problém může nastat i při pojistné události. Pokud by pojišťovna zjistila, že při dopravní nehodě byl monitorovací systém nefunkční, a tudíž mohl mít vliv na její vznik, může odmítnout vyplatit pojistné plnění nebo jej alespoň zkrátit.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.