Zrušení povinného ručení - jak jej ukončit?

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 22. 06. 2017,  0x


Povinné ručení je zákonem daná povinnost. Sjednané jej musí mít každý motorista vlastníci motorového vozidlo s přidělenými registračními značkami a velkým technickým průkazem. Bez povinného ručení nesmí vyjet na silnice. Motorista si tedy nemůže vybrat, zda si povinné ručení uzavře či nikoliv. Může si však vybrat, u které pojišťovny si pojištění sjedná.

Povinné ručení do roku 1999 směla nabízet pouze Česká pojišťovna. V roce 2000 byl změněn zákon o povinném ručení a pojištění smí nabízet každá pojišťovna, která získala odpovídajcí licenci. V současné době povinné ručení smí nabízet 14 pojišťoven.

Seznam pojišťoven v ČR nabízející povinné ručení:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • AXA Pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • ČSOB Pojišťovna, a.s.
 • DIRECT Pojišťovna, a.s. (od 25. 6. 2012 nesjednává nové smlouvy)
 • Generali pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • Servisní pojišťovna, a.s.
 • Slavia pojišťovna, a.s.
 • Triglav pojišťovna, a.s.
 • Uniqa pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot pojišťovna, a.s.

 
Díky této možnosti si motorista může vybrat jakoukoliv pojišťovnu. Pokud mu nevyhovuje jedna, může pojištění ukončit a přejít ke konkurenční pojišťovně, která mu nabízí lepší podmínky a třeba i nižší cenu za pojištění. Zrušení povinného ručení však nelze jen tak, pojištěný musí dodržet smluvní podmínky.

Existuje hned několik možností, které spojuje jedna podmínka. Písemná výpověď povinného ručení musí být doručena vždy v písemné podobě. Kdy tedy lze povinné ručení vypovědět?

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 2 MĚSÍCŮ

Uzavřeli jste smlouvy před pár dny a narazili jste na ještě lepší nabídku? Nevadí! Podle zákona máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 2 měsíců od podpisu pojistné smlouvy. Pojišťovna má nárok na poměrnou část pojistného, zbytek je povinna vrátit.

KONEC POJISTNÉHO OBDOBÍ

Pojistnou smlouvu můžete ukončit k datu výročí pojistné smlouvy (tj. datum, kdy byla písmená smlouva podepsána). Písemnou smlouvu však musíte doručit nejpozději 6 týdnů před tímto datem, jinak dojde k automatickému prodloužení. Pokud pojistné přesto nezaplatíte, pojišťovna smlouvu nakonec zruší, ale pojistné bude požadovat včetně penále.

ZMĚNA POJISTNÝCH PODMÍNEK

Pojistnou smlouvu můžete zrušit tak tehdy, pokud pojišťovna v průběhu pojistného období změní pojistné podmínky nebo pojistné. Pokud se změnou nesouhlasíte máte právo podat výpověď do 30 dní od dodání informace o změně.

POJISTNÁ UDÁLOST

Povinné ručení můžete zrušit také po oznámení pojistné události. Výpověď nebo spíše odstoupení od smlouvy je nutné poslat 3 měsíce ode dne nahlášení pojistné události. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc.

PRODEJ, LIKVIDACE NEBO KRÁDEŽ VOZIDLA

Výpověď můžete také podat tehdy, kdy vozdila prodáte nebo jej zlikvidujete. To samé platí v případě odcizení vozidla. Společně s výpovědí je nutné doručit kopii kupní smlouvy, policejní protokol či doklad o vyřazení vozidla z evidence. Zrušení pojištění proběhne ke dni doručení žádosti nebo vyřazení vozidla z registru.
 
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.