Zapojení relé dynama u automobilu

Praktické rady

Přidal sawyer, dne 15. 05. 2017,  0x


Dynamo podobně jako u jiných vozů alternátor zajišťuje nabíjení elektrických spotřebičů. V našem případě to bude především akumulátor. Někdy je však pro správný chod důležité seřízení, které může být pro řadu řidičů obávaným procesem. Pokud ale budete postupovat přesně podle návodu, nemělo by dojít k žádným problémům.

K čemu slouží regulační relé?

Jeho hlavní funkcí je regulace napětí pro elektrické spotřebiče, které je třeba zajistit v malém rozsahu. Jeho dalším úkolem je také dostatečné omezování elektrického proudu, jelikož právě ten nesmí překročit stanovenou hodnotu. V jinačím případě by došlo k poškození vinutí dynama.

Jak zjistit napětí dynama?

Dynamo vždy připojujeme k samotné baterii. Nejprve však musíme dosáhnout alespoň minimálního napětí v akumulátoru, které zjistíme především za pomoci kvalitního a spolehlivého voltmetru. Nejdříve bude třeba spojit zápornou svorku s kostrou vozidla. Kladná půjde na svorku 51 regulátoru.  Poté se zaměříme na spuštění motoru. Důležité bude roztočit jej na vysoký počet otáček. Následně můžeme sejmout kladnou svorku. Motor je přesto třeba neustále udržovat v otáčkách právě proto, aby dynamo nabíjelo. Naměřené napětí by se mělo pohybovat v rozmezí 7,2 – 7,7V, o což by se měl postarat již zmíněný regulátor. Jeho nefunkčnost anebo závadu poznáme tehdy, pokud napětí přesáhne 8V. Baterie by tak byla přebíjena.

Vysoké otáčky snížíme zhruba na 2000ot./min. Naměřené napěti voltmetrem tentokrát nesmí klesnout níže než pod 7,2V. V takovém případě by byla baterie dobíjena nedostatečně. Otáčky snižujeme i nadále. Při 1500 ot./min. by se napětí mělo pohybovat v rozmezí 6,3-6,5V. Celý proces je nutno několikrát opakovat, aby nedošlo k záměně naměřených hodnot.

Jak relé dynamo seřídit?

Pokud naměříme odchylku, která je v 1500 ot./min. povolena jen v rozmezí 2,5%, bude třeba ji zaznamenat, což provedeme prostřednictvím změny tlaku péra kotvy. Bude ji třeba nahnout doraz. Směrem doleva se snižuje a doprava naopak zvyšuje.

Existují dva regulační stupně napětí a oba je budeme muset seřídit. Zdvih mezi nimi má být 0,2-0,5 mm. Druhý stupeň pochopitelně reguluje vyšší napětí než první. Nejprve odpojíme přívodní kabel ze svorky 51 regulátoru. Zápornou svorku dáme opět na volmetr a spojíme s kostrou vozidla. Kladnou dáme na svorku 51 regulátoru. Vezmeme si ampérmetr a ten zapojíme mezi svorku 51 a akumulátor. Získáme tak zatěžovací odpor, který napojíme na jeden konec odporu. Motor následně opět přivedeme do vysokých otáček a pomocí zatěžovacího odporu nastavíme elektrický proud 20A. Důležité ale je, aby napětí nepřesáhlo 7,6V neboli druhý regulační stupeň. Poté snížíme počet otáček na 3000ot./min., čímž regulátor přeneseme na 1. stupeň. Tentokrát napětí nesmí klesnout pod 7,2V. Tento postup opět několikrát opakujeme.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.