Vyřazení automobilu z obchodního majetku a DPH

Praktické rady

Přidal sawyer, dne 23. 05. 2017,  0x


Pořídili jste si před nějakou dobou automobil, který měl sloužit výhradně k podnikání, a aktuálně jste změnili názor? Potřebujete vůz neprodleně vyřadit z obchodního majetku? Netušíte ale, jak na to a ani, jak se pracuje s DPH? Pokud si nevíte rady, poradíme vám, jak na to!

Co přesně je obchodní majetek?

Osobním majetkem je míněn především souhrn veškerým majetkových hodnot, které slouží hlavně pro účely spjaté s podnikáním fyzické či právnické osoby. Někdy se podobným účelům říká také ekonomické činnosti, jelikož je potřebujeme především k zisku. Můžeme si vše přiblížit na jednoduchém případu: dopravce zakoupí nový nebo ojetý vůz. Uzavřením smlouvy se vozidlo stává jeho obchodním majetkem, neboť bude sloužit k vykonávání práce (např. rozvoz balíků). Zde je ale dobré zmínit, že automobily pořízené na operativní leasing do podobné sekce nespadají, neboť jsou během smluvené doby pouze pronajaty. Zapsat si je do obchodního majetku můžeme až tehdy, kdy po skončení smlouvy doplatíme jejich aktuální pořizovací cenu. V jiném případě je budeme muset vrátit.

Kdy automobil vyřadíme?

Z obchodního majetku se má automobil vyřadit v případě, kdy již neslouží k ekonomickým činnostem, čili kdy jej už vůbec nevyužíváme k práci anebo jím jezdíme výhradně pro soukromé účely. Pokud podobná situace nastane, každý plátce je pak povinnen odčíst DPH z obvyklé ceny vozu. Tímto způsobem v podstatě zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Předmět, který je v našem případě auto, vyřadíme z obchodního majetku a navíc vyřešíme i daň z přidané hodnoty.

Celá situace se ale mění v případě, kdy bude i po odpočtu vozidlo využíváno k ekonomické činnosti. Pokud jej budeme i nadále využívat k finančnímu či pracovnímu zisku, v rámci zákona o DPH vyřazeno nebylo, a to ani v případě, kdy došlo k daňovému odpočtu. V takových situací je pak třeba pro skutečné vyřazení využít tzv. test. Ten probíhá během pěti let a slouží k úpravě DPH. Pokud ovšem změníme využití automobilu po lhůtě stanovené testem, která je zpravidla 5 let, test samozřejmě neprovádíme.

Jak je to s dání z příjmu?

V případě podnikání nelze nahlížet pouze na okolnosti spojené s DPH, ale i se ZDP, kterým se rozumí daň z příjmu. Pro tu je důležitý veškerý obchodní majetek, který je účtován a především veden v daňové evidenci. Zde je vyřazení některé ze složek myšleno dnem, kdy byla daná složka a v našem případě tedy automobil, naposledy zaúčtována a hlavně v samotné evidenci zmíněna.

Pokud něco z obchodního majetku vyřadíme, je třeba brát v úvahu, že nevzniká žádný zdanitelný příjem. Ve zkratce lze vše vysvětlit tak, že na vůz následně určený především k osobním účelům se žádná daň nevztahuje. Jiná situace ale bohužel nastává  tehdy, pokud bychom se jej rozhodli prodat. K podobné problematice se následně váže § 4 ZDP.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.