Ukončení pojistné smlouvy na automobil - jak na to?

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 21. 02. 2017,  0x


Pořídit si automobil není jen tak. S jeho provozem souvisí řada povinností a nákladů. Jednou z povinností je zákonné pojištění, bez něhož nelze automobil na českých silnicích provozovat legálně. Jedná se o povinné ručení a my se blíže podíváme na to, jak jej bez problémů ukončit a zrušit.

Zákonné ručení definuje zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. Toto pojištění musí mít sjednané každé provozované vozidlo. Může se však stát, že vozidlo prodáte nebo vám stávající pojištění nevyhovuje. Jak povinné ručení zrušit, abyste se nedostali do problémů?

Ke dní data výročí - standardní písemná výpověď

Povinné ručení nabízí 13 pojišťoven a vy se můžete rozhodnout, které dáte svou důvěru i peníze. Pokud vám jiná pojišťovna nabídne lepší podmínky (širší pojistné krytí, nižší pojistné, lepší asistenční služby apod.), neváhejte a změňte pojišťovnu. Jediné, co musíte udělat je vypovědět stávající pojištění. Učinit tak lze doručení písemné výpovědi na adresu pojišťovny (poštou, osobně apod.) a to nejpozději 6 týdnů před datem výročí pojistné smlouvu (tj. datum podpisu pojistné smlouvy).Pokud tak neučiníte, dojde k automatickému prodloužení pojištění, a výpověď bude možné znovu poslat až za rok.

Do dvou měsíců od uzavření pojištění - odstoupení od smlouvy

Pokud jste smlouvu uzavřeli v uplynulých 2 měsících, máte zákonné právo dostoupit. Pojišťovně je nutné zaslat písemnou výpověď. Pojistná smlouva je ukončena za 8 dní od obdržení výpovědi. Nezapomeňte, že odstoupit lze do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, ne později. Za tuto dobu má pojišťovna právo na úhradu poměrné části pojistného.

Ukončení pojištění z důvodu prodeje, krádeže či likvidace auta

V případě prodeje automobilu, jeho krádeže či likvidace nemá smysl povinné ručení nadále platit. Jelikož v takový moment přestáváte být vlastníkem, stačí pojišťovně doručit příslušnou informaci a požádat o ukončení pojištění. Součástí by měla být kupní smlouva, kopie velkého technického průkazu, policejní zpráva či doklad o vyřazení auta z registru vozidel. Pojištění zaniká okamžitě a to doručením žádosti, ke dni prodeje či ke dni krádeže.

Změna pojistných podmínek je důvodem pro výpověď

Každá pojišťovna má pojistné podmínky, které jednou za čas změní, nebo se rozhodne navýšit pojistné. Pokud k tomu dojde a vám se nové podmínky nelíbí, můžete pojištění ukončit. Písemnou výpověď máte právo podat do 1 měsíce od doručení informace o změně pojistných podmínek či výše pojistného. Pokud však ke změně pojistného dojde z důvodu aplikace bonusu či malusu, nelze tímto způsobem pojištění ukončit.

Zrušení pojištění po pojistné události - do 3 měsíců

Od nahlášení jakékoliv pojistné události pojišťovně počíná běžet lhůtě 3 měsíců, během kterých máte právo ukončit pojištění vy i pojišťovna. I v tomto případě je nutné pojišťovně doručit výpověď v písemné podobě. Pojistná smlouva je ukončena 30 dní ode dne doručení výpovědi.

Ukončení pojištění dohodou

Jednou z možností ukončení povinného ručení je dohoda mezi vámi a pojišťovnou. S dohodou může pojišťovna souhlasit, ale také nemusí. Je to otázka vzájemné dohody, nikoliv zákonného práva.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.