Smlouva o pronájmu automobilu vzor

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 30. 08. 2017,  0x


Pronajmout si můžeme téměř cokoliv a ani motorová vozidla nejsou výjimkou. Při jakémkoliv pronájmu existuje řada pravidel, které by měly dodržet obě strany. Týkají se způsobu užití, odměny či vrácení. O pronájmu může a nemusí být uzavřená písemná smlouva. Víte, co vše by měla obsahovat?

Půjčíte-li si automobil od svého otce či známého na nákup do Ikey nebo na víkend, pravděpodobně po vás nebude chtít podepsat smlouvu o pronájmu automobilu ani žádné peníze s výjimkou pohonných hmot. Automaticky také bude počítat s tím, že auto budete užívat pouze vy dle dohody a správným způsobem, že jej nezničíte a vrátíte je v původním (funkčním) stavu a v domluvený čas.

Smlouva o pronájmu je dokument, kterým se zpravidla jistí firmy zabývající se pronájmem automobilů, a v podstatě obsahuje tytéž informace jen v písemné podobě. Pronájem se liší od výpůjčky tím, že stojí peníze. Forma smlouvy o pronájmu automobilu přitom nemá žádnou speciální formu a jedinou podmínkou je, že nesmí odporovat Občanskému zákoníku, konkrétně části týkající se “Smlouvy o pronájmu”.

Smlouva o pronájmu automobilu - půjčka není totéž jako vlastnit

Půjčka není to samé jako pronájem. Pronájem není to samé jako koupě. Nájemce se v žádném případě nestává vlastníkem, ale pouze dočasným uživatelem pronajaté věci i přesto, že za pronájem zaplatil dohodnutou částku. Automobil smí užívat v dohodnutém rozsahu a dle domluvených podmínek. Pronajímatel automobilů si uvědomuje možná rizika a jistí si sepsáním písemné smlouvy o pronájmu.

K chybě nemusí dojít pouze na straně nájemce. Podle Občanského zákoníku je pronajímatel povinen automobil (či jinou věc) předat “ve stavu způsobilém k řádnému užívání”. Co to znamená? Pronajímatel by nikdy neměl poskytnout k užívání automobil, který je nefunkční nebo má nefunkční části (např. brzdy). To samé platí, pokud nájemce neseznámí s specifikami užívání vozidla. Pokud by totiž došlo ke škodě v důsledky závady nebo neinformovanosti, je za ní zodpovědný majitel.

Vhodné je nájemce informovat o správném užívání, neobvyklé obsluze či nadstandardní péči. Čím více nájemce s automobilem seznámíte, tím spíše předejdete různým nepříjemnostem a nedorozuměním v důsledku špatného užívání automobilu (natankování špatného paliva, zařazení rychlosti namísto zpátečky apod.).

Nájemce je oprávněn pronajatý automobil:

  • užívat řádně a v souladu s účelem, k němuž obvykle slouží
  • chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou či odcizením
  • provádět běžnou údržbu, je-li tak domluveno
  • vrátit nejpozději do konce domluvené doby pronájmu
  • uhradit smluvenou částku za pronájem automobilu

Co vše by měla smlouva o pronájmu automobilu obsahovat?

Základem každé smlouvy je identifikace obou stran - pronajímatele a nájemce. Obsahovat by měla jejich jména a příjmení, adresu, datum narození (rodné číslo, číslo občanského průkazu apod.), v případě firmy její název, sídlo a IČO. Součástí mohou být i kontakty (telefonní číslo, e-mail) a čísla bankovních účtů.

Následují pasáže, které definují a popisují předmět pronájmu. Ve smlouvě o pronájmu automobilů by měla být uvedena např. značka a typ automobilu, SPZ, VIN, barva, technický stav apod. Součástí smlouvy bývají povinnosti a práva jak pronajímatele, tak i nájemce. Ve smlouvě by vždy mělo být uvedeno, na jak dlouho je pronájem uzavřen, za jakých podmínek a za kolik. Svůj souhlas obě strany stvrzují podpisem. Chybě samozřejmě nesmí data podpisu.

Smlouva o pronájmu automobilu - vzor
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.