Sledování firemních automobilů

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 6. 02. 2017,  0x


Mnoho firem svým zaměstnancům poskytuje firemní automobily. Aby nedocházelo k jejich zneužívání, používají GPS lokalizátory sloužící ke kontrole zaměstnanců, sledování jejich efektivity práce i jako způsob ochrany majetku. Pro používání GPS lokalizátorů existují pravidla, která jsou zaměstnavatelé povinni dodržovat.

GPS lokalizátor lze samozřejmě považovat za určitý zásah do soukromí, proto má svá pravidla. Zaměstnavatelé musí dodržovat nejen zákoník práce, ale i zákon o ochraně osobních údajů. A to samozřejmě platí i pro zaměstnance. Ti nemají právo bez souhlasu zaměstnavatele užívat jím poskytnuté výrobní a pracovní prostředky pro svou osobní potřebu (např. mobilní telefon, notebook, služební auto).

Zaměstnavatel má právo toto nařízení přiměřeným způsobem kontrolovat, aniž by narušil soukromí zaměstnanců na pracovištích a společných prostorách (skryté sledování, odposlech, nahrávání telefonických hovorů, kontrolování a čtení e-mailu apod.). Zaměstnavatel smí zaměstnance kontrolovat pouze v případech, kdy lze jako důvod použít ochranu majetku proti krádeži či optimalizaci pracovních výkonů apod.

Zaměstnanec musí být informován

O instalaci GPS lokalizátoru musí být zaměstnance informován dopředu. Výjimkou jsou pouze situace, u nichž bezpečností důvody či povaha pracovní činnosti vyžaduje instalaci GPS zařízení bez souhlasu zaměstnance. Ve všech ostatních případech musí být zaměstnanec na plánovanou instalaci upozorněn a seznámen s pravidly používání.

Zaměstnavatel by měl o použití systému ve firemních vozidlech sepsat dohodu se zaměstnanci, kterých se sledování firemních automobilů týká, a chybět by neměly ani podrobné interní směrnice.

Ty by měly obsahovat:

  • důvod sledování pohybu automobilů
  • kdo bude mít k informacím přístup
  • jak dlouho budou informace uchovávány
  • jak s nimi bude nakládáno
  • způsob vedení knihy jízdy

Mnozí právníci firmám doporučují provést oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů, jelikož používáním sledovacích zařízení získávají osobní údaje zaměstnanců nad rámec svých zákonných povinností. Toto oznámení lze provést on-line na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

A co vše GPS zařízení dokáže?

  • sledování přesného pohybu automobilu
  • sledování spotřeby paliva
  • nalezení vozidla v případě krádeže

Možnosti nastavení sledování firemních automobilů

Odlišný přístup je vyžadován u firemních automobilů, které vybraní zaměstnanci mohou užívat i k soukromým účelům. V takových případech je nutné vybrat takové GPS zařízení, které umožňuje službu “zapnout a vypnout”. To znamená, že sledovací zařízení lze pozastavit a umožňuje provoz firemních automobilů nastavit na služební a soukromý profil. V žádném případě nelze sledovat pohyb zaměstnance mimo pracovní dobu!

Pokud zaměstnavatel tato pravidla poruší, hrozí mu udělení finanční pokuty od Úřadu pro ochranu osobních údajů a to až do výše 10 milionu korun.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.