Seřízení karburátoru Jawa 250

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 26. 09. 2016,  0x


V minulém článku jsme se zabývali seřízením karburátoru u Babety. Dnes se podíváme na karburátor dalšího oblíbeného stroje - Jawy 250. Pravdou je, že mnoho motoristů na kontrolu a údržbu karburátoru zapomíná. Pokud však chceme, aby měl motor dobrý výkon a zároveň nízkou spotřebu palivu, seřízení karburátoru věnujeme patřičnou péči.

Karburátor má na starosti mísení benzínu se vzduchem ve správném poměru, který by se měl maximálně přibližovat ideální hodnotě 15:1 (tj. 15 dílků vzduchu a 1 dílek benzínu). V praxi se velmi často setkáme s poměrem, kdy směs obsahuje více vzduchu - směs je ochuzená. Je-li však směs ochuzená příliš, je hůře zápalná a hoří pomaleji.

Kontrola průchodů u karburátoru Jawa 250

Karburátor jednou za čas rozebereme a zkontrolujeme stav průchodů. Nejprve je potřeba vyjmout díl pod směšovací komorou, v němž se nachází hlavní tryska. Díky tomu se budeme moci podívat na všechny průchody. Vyčistíme je tak, že je s citem protáhneme žíní. Nikdy nepoužívejte ocelové dráty, které mohou průměr průchodů zvětšit. Poté karburátor opět smontujeme a namontujeme zpět na Jawu 250.

Seřízení karburátoru naprázdno

Karburátor se seřizuje naprázdno. Nejprve úplně zašroubujeme seřizovací šroub běhu naprázdno (volnoběh) a poté je otočíme o půl otáčky zpět. Povolíme pojistnou matici a částečně vyšroubujeme dorazový šroub. Nyní povolíme pojistnou matici seřizovacího šroubu lanovodu, který se nachází na víku šoupátkové komoru. Šoupátko by mělo difusér karburátoru zcela uzavírat. Poté spustíme motor a necháme jej chvíli běžet, aby se zahřál.

Až bude motor dostatečně zahřátý, začneme pootáčet seřizovacím šroubem doprava nebo doleva až do chvíle, kdy motor poběží pravidelně při co nejnižším počtu otáček. Správně by se mělo šoupátko nacházet co nejníže. Po seřízení polohu šoupátka zajistíme opřením dorazového šroubu a utažením pojistné matice. Posledním krokem je seřízení délky lanovodu pomocí horního seřizovacího šroubu.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.