Seřízení karburátoru Babeta

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 25. 09. 2016,  0x


Karburátor je jedno z nejdůležitějších zařízení, na jehož dobrém stavu závisí bezporuchový provoz každé Babety. Směšuje benzín a vzduch v určitém poměru, který je dán jeho konstrukcí, velikostí trysek a výškou hladiny paliva v tzv. plovákové komoře. Je-li vše v pořádku, není nutné nijak měnit jednotlivé části či nastavení.

Aby vše fungovalo tak, jak má, musí být karburátor dobře seřízený. Seřízení se přitom provádí ve dvou krocích. Dorazové šoupátko nastavením otáček cca na 1500 za minutu. Dávejte si přitom pozor, aby se Babeta samočinně nerozjela pomocí rozběhových spojek. Poté nastavíme karburátor pomocí tzv. šroubu bohatosti směsi. Výsledkem je plynula akcelerace motoru a pravidelný běh.

Kontrola hladiny paliva

Prvním krokem je kontrola hladiny paliva. Tu provádíme, dojde-li k přetečení karburátoru, při výměně plováku nebo při výměně jehlového ventilu. Nejprve odmontujeme karburátor z motoru a kryt plovákové komory. Zkontrolujeme, zda těsní jehlový ventil.

Karburátor otočíme tak, aby plováky směřovaly nahoru. V plovácích nesmí být díra a nesmí o nic škrtat, aby se nenaplnili palivem. V tento moment zkontrolujeme, jestli se plováky otáčí na hřídelce a jejich kolmost na osu karburátoru a výšku, která by měla být zároveň s horní hranou emulzní trubky. Pokud to tak není, plováky lehkým přihýbáním nastavíme do správné polohy. Správně seřízené plováky udržují ideální hladinu paliva.

Seřízení volnoběhu karburátoru

Druhým krokem je seřízení volnoběhu naprázdno. To se provádí se zahřátým a nastartovaným motorem. Seřízení se provádí levým horním šroubkem. V podstatě se jedná o doraz šoupátka. Při nastartovaném motoru pomalu točíme šroubkem doprava nebo doleva podle toho, zda jsou otáčky motoru nízké či vysoké. Aby motor “nechcípal” a nezabírala spojko (tzn. aby se netočilo kolo), měly by se otáčky pohybovat na výše zmiňovaných 1500 za minutu.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.