Převod auta a plná moc k převodu automobilu

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 9. 02. 2017,  0x


S prodejem a koupí ojetého vozu souvisí nutné administrativní kolečko na příslušných úřadech. Je třeba zajistit přepis z původního na nového majitele a zrušit povinné ručení. Zrušení povinného ručení je snadné. Stačí své pojišťovně zaslat informaci o prodej včetně prodejní smlouvy. Převod nabízí hned několik možností.

Převod auta na jednom úřadu a potřebné doklady

Už dávno neplatí, že prodávající byl povinen odhlásit vůz na úřadu v místě svého pobytu, a kupující jej poté musel přihlásit na registru vozidel v místě svého pobytu. Převod nebo také přepis vozidla dnes probíhá na jednom úřadu a to konkrétně na registru vozidel v místě trvalého bydliště či sídla firmy prodávajícího a přítomné musí být obě strany - prodávající i kupující, případně jejich plné moci či zástupci.

Pokud tedy prodávající bydlí v Praze a kupující v Brně, k přepisu automobilu musí dojít v Praze. V ideálním případě by kupující měl přijede do Prahy a společně by měly automobil přepsat. Další možností je udělení plné moci druhé straně (prodávající kupujícímu a naopak) či zplnomocnění zastupující osoby.

K přepisu vozidla musí dojít do 10 dní od uskutečnění prodeje, jinak prodávajícímu hrozí finanční pokuta ve výši až 50 000 Kč!

K přepisu vozdila jsou potřebné následující dokumenty:

  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • kupní smlouva
  • vyplněná přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
  • protokol o evidenční kontrole (STK) mladší 14 dní
  • zelená karta o platném povinném ručení (kupující)
  • občanské průkazy prodávající a kupující strany (živnostenský list či výpis z rejstříku v případě firmy)
  • plné moci pro zastupující osoby
  • poplatek ve výši 800 Kč

Převod vozidla vychází na 800 Kč. Pokud automobil navíc spadá pod normu EURO 0, 1 a 2 je nutné zaplatit ekodaň do výše až 10 000 Kč, pokud nebyla dosud uhrazena. Od placení ekodaně jsou osvobozeni osoby držící průkaz ZTP.

Jak přepis automobilu probíhá?

V ideálním případě prodávající a kupují podepíší kupní smlouvu a společně vyrazí na registr vozidel přepsat vůz na nového majitele. Mezitím si kupující vyřídí povinné ručení a vyplní přihlášku (žádost o zápis změn údajů v Registru silničních vozidel).

Nemůže-li se jedna ze stran převodu automobilu účastnit, může zplnomocnit jinou osobu nebo druhou straně obchodu. Plná moc musí obsahovat všechny náležitosti, níže předkládáme vzor, jak plná moc může vypadat.

Vzor: Plná moc k převodu automobilu*

Jméno a příjmení: ……………………………………
Datum narození: ……………………………………
Rodné číslo: ……………………………………...
Trvalé bydliště: ……………………………………...
Telefon: ……………………………………...
E-mail: ……………………………………...
(dále jako „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Jméno a příjmení: ……………………………………...
Datum narození: ……………………………………...
Rodné číslo: ……………………………………...
Trvalé bydliště: ……………………………………...
Telefon: ……………………………………...
E-mail: ……………………………………...
(dále jako „Zmocněnec“)

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve věci žádosti o zápis změny vlastníka silničního automobilu ………………………………… (Značka a typ vozidla, SPZ). Plná moc může zaniknout také doručením oznámení o odvolání této plné moci Zmocněnci.

Zmocněnec má právo vykonávat všechny právní a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci. Zmocnitel má zejména právo přebírat doručované písemnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do ……………………


V ………………..., dne ………………….

…………………………………………….
Zmocnitel

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.


V ………………..., dne ………………….

…………………………………………….
Zmocněnec


*Podnikající fyzické a právnické osoby uvedou název firmy, sídlo firmy, IČO a kontakty (telefon, e-mail).


Nezapomeňte na povinné ručení

Nezbytnou součástí provozu vozidla je platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla - povinné ručení. Bez povinného ručení nelze vozidlo provozovat, jelikož je dané zákonem č. 168/1999 Sb. Za nesjednané nebo neplatné povinné ručení hrozí vlastníkovi vozidla pokuta až 50 000 Kč a nevratné vyřazení vozidla z registru vozidel.

Původní majitel stávající povinné ručení zruší u své pojišťovny. Většině pojišťoven stačí zaslat e-mail s informací o prodeji vozidla a přiloženou kopií kupní smlouvu nebo technickým průkaz se změněnými údaji. Nový majitel je povinen sjednat si nové povinné ručení ještě před registrací automobilů. Při převodu automobilu již musí doložit doklad o platném povinném ručením - zelenou kartu.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.