Povinné denní svícení automobilů

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 30. 01. 2017,  0x


V České republice je denní svícení povinné od 1. července 2006. Všichni řidiči motorových vozidel bez výjimky musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo přímo denní světla, kterými musí být vybavená nová vozidla od roku 2011 na základě nařízení Evropské unie. Hlavním smyslem denního svícení je lepší viditelnost jedoucích vozidel a vyšší bezpečnost.

Dnes už jsou denními světly vybavená všechna vozidla - osobní vozidla, dodávky, kamiony i autobusy. Na počátku roku 2011 vydala Evropská unie nařízení, podle kterého musí být nové modely osobních a dodávkových automobilů vybaveny tzv. denním svícením. Následující rok byla tato povinnost rozšířená také na kamiony a autobusy. Povinné denní svícení prokazátelně zlepšuje viditelnost účastníků provozu a bezpečnost. Tuto povinnost dodržuje více než 98 % vozidel, tedy naprostá většina.

Za 50 % nehod mohou neosvětlená vozidla

Neosvětlená vozidla jsou špatně viditelná a jsou příčinou poloviny dopravních nehod. Nejrizikovější je projíždění křižovatkou, kdy neosvětlené vozidlo stojí za 80 % nehod. Osvětlené automobily jsou lépe viditelné i během dne za dobrých světelných podmínek. V takovém případě postačí denní světla.

Denní světla využívají výkonnější diody, které se vyznačují vyšší svítivostí než obyčejná LED světla. Zároveň mají nižší spotřebu energie, dlouhou životnost a mají vliv i na úsporu pohonných hmot. Jejich používání řidič šetří žárovky v hlavních světlometech, které jsou dražší a náchylnější k prasknutí.

Za zhoršené viditelnosti (svítání, mlha, déšť, husté sněžení, soumrak apod.) je nutné rozsvítit obrysová a potkávací světla. Za těchto podmínek je denní světla nejsou schopná nahradit. Denní světla je možné namontovat i na starší modely. Musí však být dodrženy příslušná pravidla, jelikož špatně osvícený automobil může být více nebezpečný než ten, který nesvítí vůbec.

4 pravidla pro správnou montáž denních světel:

  1. Světla musí být umístěna ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1 500 mm na přední část vozidla.
  2. Světla musí být od bočního obrysu vzdálena nejvýše 400 mm a mezi světly musí být dodržena vzdálenost nejméně 600 mm (výjimkou jsou vozidla o šířce menší 1300 mm, kde mezi světly denního svícení je povolena vzdálenost 400 mm).
  3. Světla denního svícení se musí rozsvítit automaticky po nastartování motoru a zhasnout po jeho vypnutí.
  4. Dodatečná montáž denních světel nepodléhá schvalování ani zápisu do technického průkazu. V případě použití LED světel, musí mít automobil homologační značky.

Denní svícení automobilů v Evropě

Evropa je rozmanitý kontinent a pravidla pro denní svícení jsou značeně nejednotná. Denní svícení je povinné v následujících zemích: Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Island, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Norsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko.

V Chorvatsku je denní svícení povinné pouze od konce října do konce března, tzn. od ukončení letního času do jeho nového začátku. Na Ukrajině mají podobný limit prodloužený o od začátku října do konce dubna. Mimo obydlené oblasti musí řidiči povinně svítit v Itálii, Maďarsku, Rusku a Rumunsku. Doporučené denní svícení je v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Lichtenštejnsku a ve Francii.

Za zhoršené či snížené viditelnosti je povinné denní svícení v Andoře, Lucembursku, Belgii a Bělorusku. Ve Španělsku a Řecku je zákaz používat dálková světla v obydlených oblastech. Na Gibraltaru jsou dálková světla zakázána úplně a potkávací světla je možné používat pouze za tmy. Na Kypru a ve Španělsku je denní svícení povinné pouze pro motocykly. Ve Velké Británii, na Maltě, v Portugalsku a Turecku není denní svícení povinné vůbec.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.