Poplatek za převod automobilu

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 13. 03. 2017,  0x


Převod či přepis vozidla je důležitý administrativní úkon potvrzující změnu majitele. Pokud tedy automobil prodáváte či naopak kupujete, uhradit kupní cenu nestačí. Změna majitele musí být potvrzená také na úřadu, konkrétně na příslušném registru vozidel. A jak se říká zadarmo nepracuje ani kuře, natož úředník.

Od počátku roku 2015 platí, že převod automobilu je možné provést na jednom úřadu za přítomností obou stran, případně jedné strany, má-li k dispozici plnou moc od strany druhé. Nejčastěji převod automobilu provádí kupující, který od prodávajícího obdrží plnou moc. S převodem auta souvisí kromě vyplňování příslušných dokumentů také poplatky. Které to jsou?

Správní poplatek za převod auta

Za provedení převodu automobilu je účtován jednorázový správní poplatek. V případě osobního motorového vozidla se jedná o poplatek ve výši 800 Kč. Pro vaši informovanost vám přinášíme přehlednou tabulku se všemi správními poplatky, které vás mohou na registru vozidel potkat.

Přehled základních správních poplatků:

Správní poplatek*

Výše

Registrace motorového vozidla (min. se čtyřmi koly)

800,-

Registrace motocyklu do 50 cm3

300,-

Registrace motocyklu nad 50 cm3 (vč. motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem, motorové tříkolky a čtyřkolky)

500,-

Registrace přípojného vozidla do 750 kg

500,-

Registrace přípojného vozidla nad 750 kg

700,-

Registrace vozidla nabytého dědictvím

Bez poplatku

Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (tzv. depozit)

200,-

Zánik vozidla (trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**)

Bez poplatku

Vydání nové registrační značky (2 ks)

450,-

Vydání registrační značky (1 ks – motocykl, přívěs)

250,-

Zápis změny do technického průkazu

50,-

Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu***

100,-

Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu

800,-

Výdej dat z registru silničních vozidel

od 50,-

Ukončení leasingu (výmaz vlastníka)

800,-

Trvalý vývoz vozidla

450,-

Firemní karta pro digitální tachografy

700,-

*dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

** nutno přiložit protokol o provedené ekologické likvidaci

*** v případě odcizení je požadován protokol od policie ČR

Výše uvedené poplatky nejsou povinni platit pouze držitelé ZTP a ZTP/P průkazů. Dále mají tyto osoby přednostní právo odbavení na všech úřadech registrů vozidel.

Ekologická daň

Ekologická daň nebo také ekodaň se váže ke konkrétnímu automobilu a platí se u vozidel spadajících pod normy EURO 0, 1 a 2. Platí se pouze jednou a výjimkou jsou opět osoby držící ZTP a ZTP/P průkazy, které ji platit nemusí. Uhrazení ekologické daně se zapisuje do technického průkazu a platí se při koupi staršího vozidla, pokud dosud nebyla uhrazená.

Ekologická daň už není tak “lidová” jako v případě správního poplatku. U vozidel vyrobených před rokem 1992, které nemají katalyzátor, činí 10 000 Kč (EURO 0). 5 000 Kč zaplatí vozidel spadající pod normu EURO 1 a 3 000 Kč vozidla pod normou EURO 2. Novější automobily s rokem výroby nad 2000 a plnící normu EURO 3 neplatí ekologickou daň vůbec.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.