Odpočet DPH při nákupu osobního automobilu. Jak na to?

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 26. 04. 2017,  0x


Plánujete koupit nový či ojetý osobní automobil a zajímá vás, zda máte právo uplatnit nárok na odpočet DPH při jeho nákupu? Pokud pořizujete auto jako podnikatel či firma a náležíte do skupiny plátců DPH, pak můžete. V následujícím článku si o odpočtu DPH při koupí nového či ojetého vozidla řekneme (vlastně popíšeme) více, jelikož podmínky se neustále mění. Byla by však škoda tuto možnost nevyužít vzhledem k ne zrovna nízké výši DPH u nového auta.

Nejčastější otázky, které jsou v souvislosti s nárokem na odpočet DPH při nákupu osobního automobilu, jsou obvykle tyto:

  • Jaké jsou podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH?
  • Kdo všechno může odpočet DPH při nákupu osobního automobilu uplatnit?
  • A lze odečíst celé DPH nebo jenom jeho část?
  • Musí podnikatel vést evidenci jízd?
  • Jak je to s prodejem takového auta?
  • Je možné uplatnit odpočet DPH při nákupu osobního automobilu v zahraničí?

Odpovědi na tyto a podobné otázky související s odpočtem DPH najdete v následujících otázkách a odpovědích:

Kdo má nárok na odpočet DPH a jaké jsou podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH?

Odpočet DPH při nákupu osobního automobilu může uplatnit pouze podnikatel nebo firma, které splňují dvě základní podmínky. Za prvé musí být podnikatel nebo firma plátcem DPH a za druhé automobil musí být primárně zakoupen za účelem využívání pro podnikatelskou činnost. Ano, takové auto může být využíváno nejen k podnikatelské, ale i soukromé činnosti.

Jakými způsoby lze nakup podnikatelského auta financovat?

Automobil, u něhož chce podnikatel uplatnit odpočet DP, může být financován hotovostí, spotřebitelským úvěrem či finančním leasingem. V prvních dvou případech se nárok na odpočet DPH uplatní na základě vystavené faktury a to ode dne převzetí nového automobilu. U finančního leasingu hraje významnou roli kupní smlouva, v níž bude pevně stanoveno, že se nájemce zavazuje po ukončení leasingu vůz odkoupit. Teprve poté může uplatnit odpočet DPH z každé měsíční splátky.

Lze odečíst celé DPH nebo jenom jeho část?

Odečíst lze poměrnou výši DPH odpovídající poměru využítí pro podnikatelskou činnost. DPH v plné výši lze tedy odečíst pouze tehdy, pokud je vozidlo využíváno pouze k podnikání. Pokud je z 50 % používáno k soukromým jízdám, je možné uplatnit pouze 50 % DPH.

Jak se poměrná výše odpočtu určuje? K výpočtu poměrné výše se používá tzv. poměrný koeficient, který je stanovený kvalifikovaným odhadem. Ten se poté porovná se skutečným koeficientem využívání a v případě velkého rozdílu musí být v daňovém přiznání provedena oprava. Vlastník vozidla je povinen sledovat poměr použití automobilu po dobu 5 let ode dne jeho pořízení.

Součástí sledování poměru využití je vedení evidence jízd, na jejímž základě se počítá skutečný poměrný koeficient. Evidenci lze vést ručně (knih jízd) nebo pomocí sledovacích zařízení. Evidence jízd není nutné vést pouze tehdy, není-li uplatňován nárok na odpočet DPH.

Lze takový automobil prodat a jak?

V případě, že se majitel rozhodne prodat vozidlo, u něhož uplatnil odpočet DPH při jeho koupi, musí novou kupní cenu navýšit o DPH. Nový vlastník si může DPH nárokovat pouze tehdy, pokud je plátce DPH.

Lze uplatnit odpočet DPH při koupi osobního automobilu v zahraničí?

Je-li osobní automobil zakoupen v zemí Evropské unie, ke zdanění v zemi dodavatele nedochází. Daň je nutné zaplatit až v zemi spotřeby tedy tam, kde bude automobil trvale používán. Kupující tedy musí nový automobil přihlásit až ve své zemi a tam také odvést DPH. Tento způsob je však možné použít pouze u nových automobilů v případě koupě z jednoho do druhého státu EU, nikoliv v rámci České republiky.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.