Odpisy osobního automobilu

Praktické rady

Přidal Alexandr Taran, dne 11. 07. 2017,  0x


Účetní odpisy osobního automobilu

Pokud jste účetní jednotka, která vlastní jeden nebo více firemních automobilů, máte povinnost každoročně (až na některé vyjímky) stanovit výši účetních odpisů. Účetní odpisy vyjadřují úroveň opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tyto odpisy nemají vliv na daňový základ, stanovují se kvůli přesnosti v Rozvaze, která znázorňuje majetek firmy naproti zdrojům jeho krytí. Jak už jste si asi představili, součet aktiv - majetku firmy, odečtený od pasiv - zdrojů krytí, musí při správném účtování v průběhu roku dávat 0. Aby Rozvaha byla opravdu přesnou a vyjadřovala skutečný stav aktiv, použijeme právě odpisy, kterými každoročně snížíme cenu vlastněného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Jinak by naše Rozvaha mohla například obsahovat pět let starý automobil, který by měl pořád stejnou hodnotu a byl by v účetnictví "imunní" vůči opotřebení.

Doba odepisování se stanovuje podle co nejreálnějšího odhadu, založeného například na tom, jak často budeme odepisovaný majetek používat. Tento odhad je v kompetenci si stanovit účetní jednotka sama. Pokud ale nevedete účetnictví, ale daňovou evidenci, nejste povinni účetně odepisovat majetek.

 

Daňové odpisy osobního automobilu

Na rozdíl od účetních odpisů, jsou daňové odpisy přesně stanoveny a jejich výše se odečítá od daňového základu, takže jsou pro nás celkem přínosnými. Do daňových nákladů si totiž nemůžeme při pořízení dát celkovou cenu dlouhodobého majetku naráz, nýbrž ji do daňových nákladů dáváme postupně, formou každoročních daňových odpisů. Ne každý dlouhodobý majetek ale můžeme daňově odepisovat. Pokud se jedná o osobní automobil, jeho vstupní cena musí být vyšší než 40 000 Kč a jeho doba funkčnosti vyšší než 1 rok. Daňové odpisy si můžeme zvolit buď rovnoměrné nebo zrychleně. U obou dvou způsobů jsou přesně stanoveny metody výpočtů odpisů a přesně stanoveny odpisové skupiny, do kterých jednotlivý dlouhodobý majetek spadá. Zvolený způsob už později nebudeme moci měnit.

 

Odpisová skupina osobního automobilu

Osobní automobil spadá do 2. odpisové skupiny a minimální doba odepisování je v této skupině 5 let. Odepisovat ho můžeme déle než 5 let, ale odpisy z jednotlivých let pak musí být menší.

Při rovnoměrném odepisování je základní vzorec pro výpočet ročního odpisu osobního automobilu s pořizovací cenou 200 000 Kč stanoven takto:

V prvním roce odepisování V dalších letech odepisování
Koeficient = 11 Koeficient = 22,25

V prvním roce: (200 000 * 11)/100
V dalších letech: (200 000 * 22,25)/100

Při zrychleném odepisování je základní vzorec pro výpočet ročního odpisu osobního automobilu s pořizovací cenou 200 000 Kč stanoven takto:

V prním roce odepisování V dalších letech odepisování
5 6 - počet odepsaných let

V prvním roce: 200 000/5 = 60 000, zůstatková cena = 160 000
Ve druhém roce: (2*zůstatková cena)/6-1, zůstatková cena = 96 000          
V třetím roce: (2*zůstatková cena)/6-2, zůstatková cena = 48 000                   
...
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.