Nehoda automobilu a amortizace

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 3. 02. 2017,  0x


Dopravní nehoda je sama o sobě velice nepříjemným zážitkem a to zejména v případech, kdy kromě poškozených “plechů” dojde i ke zranění. Poškozený a pojištěný se přirozeně snaží uplatnit svá práva a u pojišťovny viníka uplatní nárok na úhradu způsobené škody. V případě škod na vozidle pojišťovny neváhají zkrátit pojistné plnění o tzv. amortizaci. Mají na to právo a jak se bránit?

Nejprve si vysvětleme, co amortizace znamená, a proč se jí pojišťovny tak rády ohání, když mají vyplatit peníze. Amortizace je výraz pro opotřebení a postupné snižování hodnoty předmětu, v tomto případě motorového vozidla.

Pojišťovny tvrdí: Hodnota opraveného vozidla je vyšší

Pro lepší pochopení si uveďme příklad. Řidič pět let starého vozidla je nabourán jiným řidičem a jeho vozidlo je poškozeno. Vozidlo tedy nechá opravit a vynaložené náklady chce uhradit po pojišťovně viníka. Pojišťovna mu však uhradí část ochuzenou o několik desítek procent, přičemž se hájí amortizací.

Podle pojišťovny se po použití nových a originálních dílů hodnota opraveného vozidla zvýšila, což vlastně znamená bezdůvodné obohacení poškozeného. Poškozený tedy musí opravu doplatit ze svého a to i přesto, že dopravní nehodu nezavinil. To je přece jeden z hlavních důvodů existence povinného ručení.

Odborná veřejnost: Pojišťovny jednají neoprávněně

Odborná veřejnost i některé soudy pojišťovnám oponují. Amorizace nelze uplatňovat na všechny případy stejným způsobem a bez rozdílu, jelikož ono zmiňované bezdůvodné obohacení rozhodně nebývá pravidlem. Již několik takových případů se dostalo až před Ústavní soud, který rozhodl ve prospěch poškozených.

Podle Ústavního soudu dopravní nehoda znehodnotí každé vozidlo. Nezáleží přitom, zda při opravě byly použité nové či použité díly. Bourané vozidlo je bourané. Navíc by poškozený neměl být “trestán” za chybu jiného a nelze po něm požadovat, aby opravu doplácel, nebo se pídil po neznačkových či opotřebovaných dílech, které mohou snížit bezpečnost vozidla!

V roce 2014 řešil Ústavní soud jeden z případů. Do vozidla pana Jaromíra Z. narazil kamion. Pojišťovna mu pojistné plnění zkrátila o 28 % z důvodu amortizace i přesto, že na nehodě neměl žádnou vinu. Obrátil se tedy na soudy. Závěrečné rozhodnutí znělo: „Pokud opravu vozidla nelze provést úsporněji a směrovala jen k odstranění následků škodné události, nejeví se Ústavnímu soudu spravedlivé, aby byli poškození pravidelně nuceni doplácet na zprovoznění vozu mnohdy nemalé částky. Uhrazení celé ceny by mělo být pravidlem.“

Bezpečnost na prvním místě

Ústavní soud poukázal ještě na jednu dosti zásadní věc a to bezpečnost silničního provozu. Při výběr náhradního dílů by měla na prvním místě stát bezpečnost ne cena konkrétního dílů. Obava ze snížení pojistného plnění by mohla poškozeného donutit snížit náklady na opravu tím, že do poškozeného vozidla nechá namontovat díly nižší nebo neznámé kvality a původu. Vozidlo by mělo být vždy opraveno tak, aby neohrozilo bezpečnost silničního provozu.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.