Mazání podvozku nákladních automobilů

Nezařazené

Přidal al, dne 2. 09. 2016,  0x


Mazání představuje jednu z nejdůležitějších činností, co se týká údržby podvozku nákladních automobilů. Aplikace maziva na místo styku dvou třecích povrchů:

 • snižuje tření;
 • snižuje ztráty energie;
 • snižuje spotřebu energie;
 • snižuje opotřebení, čímž se přímo podílí na prodloužení životnosti a snížení nákladů na údržbu a opravy;
 • mazané povrchy ochraňuje před korozí;
 • odvádí třecí teplo;
 • zvyšuje těsnost mazaných povrchů, zlepšuje účinnost, zabraňuje pronikání nečistot z vnějšího prostředí;
 • vynášením cizích částic brání sekundárnímu abrazivnímu opotřebeni;
 • vytváří separační vrstvu mezi dvěma povrchy materiálu (např. mezi hliníkem a ocelí s ohledem na výskyt dotekové koroze na styčných plochách v důsledku vlivu elektrochemické napěťové řady);
 • zabraňuje zatuhnutí spoje;
 • zabraňuje vzniku nepříjemných zvuků při vzájemném styku třecích ploch.

Ochrana podvozku proti korozi

Ochrana proti korozi přímo ovlivňuje životnost podvozku. Vytvoření ekvivalentního nátěru kovových součástí rámů na podvozku vyžaduje:

 • čistý (vypískovaný) kovový povrch;
 • základní adhezní nátěr nebo nátěr se zinkofosfátovou předběžnou úpravou;
 • ekologicky odbouratelný krycí lak, nejlépe na vodní bázi nebo na bázi rozpouštědel.

Dutiny podvozku je potřeba zakonzervovat voskem.

Celkové mazání podvozku nákladních automobilů

Všechna mazací místa podvozku je potřeba pravidelně promazávat dle pokynů výrobce automobilu:

 • mazací hlavice se očistí;
 • mazacím lisem se vtlačuje mazivo tak dlouho, až čerstvé mazivo začne vystupovat vůlemi v uložení;
 • staré mazivo se odstraní a odborně

Způsob mazání významně ovlivňuje jeho celkovou efektivnost

V současnosti jsou upřednostňovány moderní způsoby aplikace maziva pomocí jednoduchých ručních zařízení nebo centrálních mazacích systémů.

Jednoduchá ruční zařízení

Pomoci jednoduchých ručních zařízení, dávkovačů a ručních lisů, je mazivo aplikováno do třecích míst v potřebném množství. Výraznou výhodu oproti nanášení štětcem představuje fakt, že při aplikaci nedochází k znečišťování maziva stykem s okolním prostředím.

Centrální mazací systémy

Používají se tzv. progresivní centrální mazací systémy (pracují s tlakem až 25 MPa) zaručující spolehlivou dopravu maziva do mazaných míst i při větších délkách rozvodných potrubí a v zimním období. Tato metoda umožňuje používání mazacích tuků až do konzistenčního stupně 3.

Konstrukce centrálních mazacích systémů jsou rozmanité, princip jejich činnosti spočívá v dodávání maziva z centrálního zdroje do vedení k rozdělovačům, rozdělování k dávkovačům a dodávání do jednotlivých mazacích míst. Vhodně navržený a seřízený centrální mazací systém umožňuje výrazně snížit spotřebu maziva, prodlužuje životnost mazaných míst a zlepšuje jejich funkčnost. Oproti ručnímu mazání poskytuje další výhody:

 • automatické mazání probíhá i za provozu, což je velmi důležité zvláště u nákladních aut s velkým vytížením;
 • vylučuje selhání lidského faktoru.

Mazivo se z aplikovaných míst uvolňuje (odpařováním, vytékáním, odkapáváním, vymýváním), a jelikož technického hlediska je žádoucí, aby funkční plochy byly stále pokryty vrstvou vhodného maziva, i z tohoto hlediska je mazání prostřednictvím centrálních mazacích systémů a automatických dávkovačů maziva vhodnější.

Rčení „Kdo maže, ten jede“ v tomto případě platí doslovně. V praxi se sice objevily technologie na speciální materiály, které mazaní nevyžadují, navzdory tomu, mazání, tak jak ho aplikujeme dnes, zůstane stále ještě nějaký čas nenahraditelné.  
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.