Jízda a přednost na kruhovém objezdu

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 19. 06. 2017,  0x


Kruhové objezdy se objevily s houstnoucím provozem a přibývajícím množstvím vozidel na silnicích. Pomáhají usměrňovat dopravu lépe než obyčejné křižovatky a přispívají tak k vyšší bezpečnosti provozu. Jste si opravdu jistí, že víte, jak se máte pohybovat na kruhovém objedu?

Co je to vůbec kruhový objezd, a proč se staví stále častěji? Kruhové objezdy nesporně zvyšují bezpečnost silničního provozu. Mimo to také provoz usměrňují a zrychlují.  V České republice se začaly stavět v 90. letech uplynulého století a používají se nejčastěji ve městech a na jejich periférií, kde je provoz nejhustší.

Princip kruhového objezdu nebo také rondelu či okružní křižovatky je velmi jednoduchý. V podstatě se jednou o křižovatku kruhového tvaru rozdělující křižovatku do dalších menších křižovatek. Středový kruh přitom tvoří přirozenou překážku a řidiči tak automaticky při vjezdu na “kruháč” zpomalí. Díky tomu mají případné nehody většinou mírné následky. Kruhové objezdy jsou až drobné výjimky stejně značené.

Jízda na kruhovém objezdu

Po kruhovém objezdu se jezdí pouze jedním směrem - doprav. Při vjezdu na kruhový objezd proto nikdy neupozorňujeme na změnu směru blikáním, protože směr je předem daný. Jízda po něm se považuje za “přímou”, a proto neblikáme, ani kdybychom po něm jeli dokola vícekrát. Změnu směru “blikáním” dáme najevo pouze ve chvíli, kdy se rozhodneme jej opustit, aby všichni ostatní řidiči na kruhovém objezdu věděli, že kruhový objezd opouštíte. Blikání na kruhovém objezdu používáme pouze tehdy, má-li kruhový objezd více pruhů, mezi kterými přejíždíte.

Přednost na kruhovém objezdu

Jízda na kruhovém objezdu se nijak neliší od jízdy na běžné křižovatce a řídí se zákonem o provozu na pozemních komunikacích (§ 22 – Jízda křižovatkou). Konkrétně na kruhovém objezdu se jedná o značky “Kruhový objezd” společně se značkou “Dej přednost v jízdě” nebo “Stůj, dej přednost v jízdě”. Při vjezdu musí řidič dát přednost vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu a případně chodcům přecházejícím po přechodu.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.