Jak odvzdušnit brzdy

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 26. 07. 2017,  0x


V posledních dvou článcích jsme se zaměřili na brzdy a jejich kontrolu. Věnovali jsme výměně brzdové kapaliny a brzdových destiček. Další příčinou, která má za následek nižší účinnost brzd, je jejich zavzdušnění. Podívejme se tedy, jak správně odvzdušnit brzdy a vrátit jim původní bezchybnou účinnost.

Do kapalinové soustavy může vzduch vniknout v důsledku nedostatku brzdové kapaliny v nádržce. Nejčastěji ke zavzdušnění dochází při demontáži některé ze součástí brzdové soupravy. Menší množství vzduchu se projevuje pružením pedálu a nižší účinností. Při větším množství vzduchu brzdy nefungují a pedál pruží v celé zdvihu. Méně účinné či dokonce neúčinné brzdy mohou způsobit závažnou dopravní nehodu. Proto si důrazně zopakujme, že pravidelná kontrola brzdového systému u vozidla je více než důležitá.

Kontrola před odvzdušněním brzd

Než se vrhneme na samotné odvzdušnění, nejprve zkontrolujeme technický stav celé brzdové soustavy. Pokud bychom tak neučinili, mohlo by dojít k prasknutí zteřelé brzdové hadičky či zkorodované brzdové trubky. V případě, že zjistíte únik brzdové kapaliny (viz. článek o výměně brzdové kapaliny), je důležité závadu před odvzdušněním odstranit. U vozidel, která jsou vybavená protiblokovacím systémem ABS, je potřeba nejprve odpojit akumulátor.

Pozor! Použitou brzdovou kapalinu zachycenou například při odvzdušňování nenalévejte zpět do nádržky. I drobné nečistoty by mohly způsobit nefunkčnost brzdové soustavy nebo jejích částí.

Postup při odvzdušnění brzd

  1. Nejprve postavíme vozidla na vodorovnou plochou. Poté demontujeme všechna kola a vozidla zajistíme podpěrami, aby nedošlo k pádu. Demontáž kola není nutná, ale daleko lépe se takto dostaneme k odvzdušňovacím šroubům.
  2. Okolí odvzdušňovacích šroubů očistíme od nečistot, aby do brzdové kapaliny nepronikly. Poté ze šroubů sundáme pryžové krycí čepičky. Aby šrouby snáze povolily, můžeme je postříkat prostředkem určeným na povolování šroubových spojů. Šrouby nejenže snáze uvolníme, ale především zamezíme jejich poškození či zalomení v brzdovém třmenu či válečku v důsledku nešetrného povolování silou.
  3. K povolení odvzdušňovacích šroubu použijeme očkové klíče, abychom nestrhli šestihran. Pokud očkový klíč nelze nasadit nebo se protočí, můžeme použít hasák či samosvorné kleště. Při zpětné montáži však použijte nové nepoškozené odvzdušňovací šrouby.
  4. V tento moment doplníme brzdovou kapalinu. Držíme se doporučení klasifikace v zásobní nádržce a kapalinu doplníme až po horní značku maxima. Při procesu odvzdušňování hladinu brzdové kapaliny kontrolujeme. Nesmí dojít k poklesu pod značku minima, aby nedošlo k novému nasátí vzduchu do brzdové soustavy.
  5. Připravíme si průhlednou hadičku, kterou pevně nasadíme na odvzdušňovací šroub. Druhý konec vložíme do nádoby určené k zachycení agresivní a toxické brzdové kapaliny. Nyní se nám bude hodit pomocník, který bude šlapat na brzdový pedál. Ten dvakrát až třikrát rychle sešlápne brzdový pedál a s posledním sešlápnutím jej podrží ve spodní poloze. Dojde tak k vytvoření tlaku potřebného k vytlačení vzduchu.
  6. Uvolníme odvzdušňovací šroub, čímž dojde k poklesu tlaku v brzdách. Ve chvíli, kdy pedál sám klesne k podlaze, šroub opět utáhneme. Pomocník opět sešlápne pedál, který by se měl zvedat do normální polohy při brzdění. Proces opakujeme až do doby, dokud nebude vytékat čirá kapalina bez bublin či pěnění. Mezi sešlapáváním necháme trochu času, aby brzdová kapalina zaplnila všechny brzdové kanály v hlavním válci.
  7. Jakmile uvidíte čirou kapalinu bez bublin, nastal ideální okamžik pro utažení odvzdušňovacího šroubu. Poté vytáhneme hadičku a vše očistíme od zbytků brzdové kapalina. Nezapomeneme na šroub vrátit krycí čepičku. Stejným způsobem provedeme odvzdušnění u ostatních kol.
  8. Nakonec zkontrolujte chod brzdového pedálu tím, že jej opakovaně sešlápnete. Pedál nesmí pružit, ani se propadat k podlaze. Pokud se mění jeho výška při opakovaném sešlápnutí, někde se stala chyba. Pokud je vše v pořádku, opatrně vozidlo projeďte a proveďte zkušební jízdu.Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.