Jak na opravu hlavy motoru

Praktické rady

Přidal sawyer, dne 7. 12. 2016,  0x


Funkční hlava motoru je důležitou součástí, bez které se pojízdné auto, které má mít dobrý výkon, rozhodně neobejde. Jak postupovat v případě, kdy nechceme svěřit auto do rukou opravářům servisu? Jakým způsobem bychom měli postupovat při demontáží? A co je dobré vědět ještě předtím, než se dáme do práce?

Co byste měli vědět o opravě hlavy

Oprava podobného charakteru není rozhodně ničím jednoduchým. Amatéři by měli práci ponechat specialistům v oboru. Pokud nebude oprava provedena správně, může dojít k nezávratnému poškození automobilu, jelikož jsou hlavy válců jednou z nejdůležitějších součástek. Svůj velký podíl mají i na výkonu vozidla.

Nejčastější závady hlav válců

Při snížení výkonu motoru můžeme hledat hlavní příčinu v poškození hlavy. Pravděpodobně nejčastějším problémem bývá podpálení sedel ventilů, což vede k nedostatečnému těsnění a následnému unikání kompresního tlaku. Další závadou pro změnu bývá prasknutí hlavy, které může mít širokou škálu původu. Je ovšem dobré vědět, že právě hlavy válců jsou vysoce namáhaným materiálem, na který často působí i výrazné změny teplot či zmíněného tlaku. K snížení výkonu dojde v případě, kdy se na základě špatného těsnění dostane tlak do sacích a výfukových kanálů.

Vyjmutí hlav válců z vozu

Veškerou manipulaci s motorem je dobré provádět až po jeho vychladnutí. Podobně je to i u demontáže hlavy válců. Nejdůležitější bude počkat, až teplota motoru sklouzne minimálně na 50°C. Nečiníme tak pouze pro vlastní bezpečí, ale i proto, abychom se vyhnuli dalšímu případnému poškození. Pokud bychom se totiž rozhodli vyjmout horkou hlavu, může snadno dojít k její deformaci.

Před demontáží vypustíme chladicí kapalinu. Následně příslušným nářadím vymontujeme sací a výfukový systém a poté i turbodmychadla. Zde je dobré vědět, že u některých typů motoru lze hlavy vyjmout společně se sáním a výfukovým potrubím. Věřte, že se jedná o veliké usnadnění práce, pokud podobný motor vlastníte.

Šrouby je nutné uvolňovat od vnějších stran a postupovat směrem doprostřed. Praktický se dá říct, že se jedná o ryze opačný způsob montáže hlavy. Hlavu bude důležité po uvolnění šroubu manuálně protočit, aby došlo k uvolnění tlaku, který ji drží. Vše ale samozřejmě záleží na typu a velikosti samotné hlavy. Tyto faktory a doporučené postupy při demontáží respektujeme. Berte tedy, prosím, v potaz, že jinačím způsobem se bude postupovat při vyjmutí lehké hlavy, k čemuž mohou být použity gumové paličky, a jinak při demontáží hlavy, která váží okolo 30 kg.

Kontrola součástek

Hlavu válců po vyjmutí odložíme na dostatečně rovnou a velkou plochu anebo na držák k podobným účelům určený. Důsledně se zaměříme na hledání příčiny problému. Zkontrolujeme proto těsnění, blok motoru, ale i samotnou hlavu, abychom mohli vyloučit případné trhliny. Jak již bylo zmíněno, nejčastějším problémem opravdu bývají ventily s nedostatečným těsněním. Následně už jen bude třeba najít ono místo, kde k těsnění nedochází.

Zkontrolujeme proto dosedací plochu hlavy. Často bývá příčiny závady právě v nedostatečném dosednutí. Obvykle jsou povoleny minimální odchylky, které jasně stanovil výrobce motoru. Následně můžeme změřit hloubku zapuštění hlav ventilů.

Test nedostatečného těsnění

Pokud si ale stále nejsme jisti tím, kudy může tlak unikat, lze provést jednoduchý test. Do sacího a ventilového potrubí přilejte menší množství petroleje a sledujte, zdali místy nevytéká. Pokud najdete nějakou štěrbinku, můžete začít s opravou dle dílenské příručky.

Demontáž podpálených ventilů

Nejtypičtější příčina a pravděpodobně také nejjednodušší postup při řešení opravy. To ovšem neznamená, že by byla časově nenáročná. Problematické ventily vyjmeme a důkladně očistíme. Při jakékoliv opravě spojené s hlavou motoru by mělo dojít k povrchovému očištění a osušení. Ventily bude následně nutné přebrousit nebo zafrézovat, a to obě dosedací plochy. Konečné broušení provádíme pomocí brusné pasty.

Oprava hlavy pomocí výměny ventilů

Pro kompletní výměnu ventilů se rozhodneme v případě, kdy došlo k závadě především na základě namáhání a opotřebovanosti. Vyměnit bude ale třeba i ventilové sedlo a obě nové součástky následně nainstalovat do hlavy motoru. Obrovským pomocníkem může být v tomto případě tekutý dusík, který dokáže zabránit poškození nových součástek při špatné manipulaci. I přesto bude potřeba dodržovat pravidla práce s tímto prostředkem.

Rady na závěr

Pokud si nejste jistí svou manuální zručností anebo nedisponujete znalostmi či dokonce prostředky, které by vám umožnili provést správnou opravu motoru, raději práci přenechte servisu s dobrými recenzemi anebo šikovnému a zkušenému automechanikovi. V případě nesrovnalostí neváhejte vyhledat odborné návody na opravu.




Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.