Emisní normy a třídy automobilů tabulky

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 15. 02. 2017,  0x


Cílem emisních norem je omezení a snížení množství škodlivých a jedovatých složek vypouštěných do vzduchu motorovými vozidly s benzínovými a dieselovými motory. Emisní normy Euro jsou závazné a určují limitní hodnoty výfukových exhalací. Platné jsou na území všech členských států Evropské unie.

Motorové automobily do ovzduší vypouští ne zrovna nezávadné výfukové plyny. Konkrétně emisní norma Euro se zabývá množstvím oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků (HC) a množství pevných částic (PM) a určuje množství spalin (stanovuje maximální limit, který vůz smí vypouštět do okolního vzduchu.

Emisní složky výfukových plynů:

 • CO - bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, výbušný a jedovatý
 • CO2 - bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, není jedovatý, zvyšuje však účinky CO; má vliv na vznik skleníkového efektu
 • HC - uhlodvodíky obsahující karcinogenní aromáty a jedovaté aldehydy
 • NOx - oxidy dusíku napadající plíce a sliznice
 • SO2 - bezbarvý plyn napadající plíce a sliznice, podporuje onemocnění dýchacích cest
 • Pb - olovo, jedovatý kov - dnes palivo olovo již neobsahuje
 • PM - saze, dráždí a přenáší karcinogeny a mutagený

Naproti tomu norma Euro neřeší další obsah výfukových plynů, které obsahují například oxid uhličitý zmiňovaný s globálním oteplováním a sirné sloučeniny. Přesto mělo zavedení emisních norem na množství CO2 vliv. Mezi lety 1995 a 2003 klesly průměrné emise oxidu uhličitého ze 186 na 164 g/km.

První emisní normy vznikly v roce 1968

Stalo se tak v americkém státě Kalifornia. V Evropě začaly první emisní normy platit v roce 1971 (EHK 15) a Evropská unie první normu Euro stanovila v roce 1992. Zavedení emisní normy nebylo jednorázovou záležitostí a od té doby pravidelně každé 4 roky vychází nová emisní norma. Poslední vydanou normou je Euro 6 z roku 2014.

Přelomovou normou bylo Euro 3 z roku 2000, který u aut s benzínovým motorem nařídila povinnost instalace palubní diagnostiky OBD. Pro naftové motory byla tatáž povinnost nařízená následující normou Euro 4 o čtyři roky později.

Přehled limitů jednotlivých emisních norem EURO 1-6:

Rok/norma

CO

[g/km]

NOX

[g/km]

HC + NOX

[g/km]

HC

[g/km]

[g/km]

1992

1

3,16

3,16

1,13

1,13

0,18

1996

2

2,20

1,00

0,50

0,70*

0,08**

2000

3

2,30

0,64

0,15

0,50

0,56

0,20

0,05

2005

4

1,00

0,50

0,08

0,25

0,30

0,10

0,025

2009

5

1,00

0,50

0,06

0,18

0,23

0,10

0,005

2014

6

1,00

0,50

0,06

0,08

0,17

0,10

0,005

* 0,90 pro motory s přímým vstřikováním paliva

** 0,10 pro motory s přímým vstřikováním paliva

Nové vozy musí stanovenou normu splňovat, jinak nesmí být prodávány ne území EU. Každé vozidlo se musí podrobit 6 zkouškám, které ukáží, zda vozidlo emisní normy Euro splňuje. Jedná se o tyto zkoušky:

 1. Zkouška ověřující výfukové emise vznikající při studeném startu
 2. Zkouška emisí oxidu uhelnatého a uhličitého
 3. Měření tlaku v klikové skříni
 4. Měření množství vypařených uhlovodíků
 5. Zkouška životnosti s ohledem na míru znečišťování
 6. Vyhodnocení množství emisí oxidu uhelnatého a uhlovodíku po studeném startu a za nízkých teploty (-7 °C)Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.