Deset základních společných smyslů, které byste měli vědět o údržbě automobilu

Nezařazené

Přidal claudia, dne 25. 06. 2021,  0x


1. Bojí se, že bude „špinavý“

Pokud jsou části jako palivový filtr, olejový filtr, vzduchový filtr, filtr hydraulického oleje a různé filtry příliš znečištěné, zhorší se filtrační účinek. Nadměrné nečistoty proniknou do válce olejového okruhu a zhorší ho. mechanické části zvyšuje možnost poruchy. Pokud je silně zablokováno, způsobí to také nesprávné fungování vozidla. Špinavé části, jako je chladič nádrže na vodu, vzduchem chlazený blok motoru a chladič hlavy válců, a chladič chladiče způsobí špatný odvod tepla a vysokou teplotu. Proto u těch částí, které se bojí „znečištění“, je nutné je včas vyčistit a udržovat.

2. Bojí se „tepla“

Teplota pístu motoru je příliš vysoká, je snadné způsobit přehřátí a roztavení, což má za následek přidržení válce; přehřátí gumových těsnění, trojúhelníkové pásky, pneumatik atd., Je snadné předčasné stárnutí, snížení výkonu a zkrácení životnosti; elektrické zařízení, jako jsou startéry, generátory, regulátory atd. Pokud je cívka přehřátá, lze ji snadno spálit a sešrotovat; ložisko vozidla by mělo být udržováno na správné teplotě. Při přehřátí se mazací olej rychle zhorší, což nakonec povede k popálení ložiska a poškození vozidla.

3. Strach z „strun“

Různé příslušenství v palivovém systému vznětového motoru, hnací a hnané kolo v hlavním reduktoru hnací nápravy, blok hydraulického ovládacího ventilu a vřeteno ventilu, jádro ventilu a pouzdro ventilu v plně hydraulickém kormidlovém zařízení atd., Toto příslušenství je speciálně zpracovává se během výroby, vyrábí se mletím ve dvojicích a koordinace je velmi přesná. Používá se vždy ve dvojicích po celou dobu používání a nesmí být zaměnitelné. Některé spolupracující součásti, jako je vložka pístu a válce, ložiskové pouzdro a čep, ventil a sedlo ventilu, kryt hlavy ojnice a hřídel atd., Jsou po určité době tření relativně dobře sladěné. Měli byste jim také věnovat pozornost během údržby. Sestavujte se ve dvojicích, navzájem se „nechytejte“.

4. Bojí se „obrácení“

Těsnění hlavy válců motoru nelze během instalace namontovat dozadu, jinak by došlo k předčasnému ablaci a poškození těsnění hlavy válců; některé speciální pístní kroužky nelze namontovat obráceně a měly by být sestaveny podle požadavků různých modelů; lamely ventilátoru motoru by měly být instalovány také ve směru Požadavky, ventilátor se obecně dělí na dva typy: výfukové a sání. Necouvejte, jinak to způsobí špatný odvod tepla a vysokou teplotu motoru; u pneumatik se směrovými vzory, například jako rybí pneumatiky by měly být dojmy po instalaci rybí kosti Špička směřuje dozadu, aby byla zajištěna maximální hnací síla. U dvou paralelně instalovaných pneumatik mají různé modely odlišné požadavky a nelze je instalovat dle libosti.

5. Bojí se „nedostatku“

Při údržbě vozidel mohou být některé malé součásti vynechány z nedbalosti. Někteří lidé si dokonce myslí, že nezáleží na tom, zda jsou nebo nejsou instalovány. To je velmi nebezpečné a škodlivé. Pojistné desky ventilů motoru by měly být instalovány v párech, pokud chybí nebo chybí, způsobí to, že ventil ztratí kontrolu a zasáhne píst atd .; šrouby ojnice motoru, šrouby setrvačníku, šrouby hnacího hřídele instalované závlačky, zajišťovací šrouby, bezpečnostní nebo Pokud chybí pružná podložka a jiná zařízení proti uvolnění, mohou během používání způsobit vážné poruchy; pokud chybí olejová tryska použitá k mazání převodů v komoře rozvodového motoru, způsobí to na tomto místě vážný únik oleje , způsobující motor Tlak oleje je příliš nízký; ztráta krytu nádrže na vodu, krytu přívodu oleje a krytu palivové nádrže způsobí napadení písku, prachu atd. a zhorší opotřebení různých dílů.

6. Bojí se „ropy“

Papírová filtrační vložka suchého vzduchového filtru motoru má silnou absorpci vlhkosti. Pokud je potřísněn olejem, je snadné do válce nasávat vyšší koncentraci směsného plynu, což má za následek nedostatečný objem vzduchu, zvýšenou spotřebu paliva a snížený motor Dieselové motory mohou také způsobit „překročení rychlosti“; pokud je trojúhelníková páska potřísněna olejem, zrychlí se jeho koroze a stárnutí a současně snadno proklouzne, což povede ke snížení účinnosti přenosu; brzdové čelisti, suchá třecí obložení spojky, brzdové pásky atd., pokud jsou potřísněny olejem Je náchylné k prokluzování, které ohrožuje bezpečnost jízdy; pokud jsou motor startéru a uhlíkový kartáč generátoru potřísněny olejem, špatný kontakt způsobí pokles výkonu motoru startéru nedostatečné a příliš nízké napětí generátoru; guma pneumatiky je velmi citlivá na korozi oleje, kontaktem s olejem bude guma měkká nebo se bude odlupovat a krátkodobý kontakt způsobí abnormální poškození nebo dokonce vážné poškození pneumatiky.

7. Bojí se „praní“

Někteří lidé, kteří s řízením nebo opravami začínají, si mohou myslet, že je nutné vyčistit všechny díly a příslušenství. Ve skutečnosti je toto porozumění jednostranné. U papírové vložky vzduchového filtru motoru ji nelze při odstraňování prachu očistit žádným olejem. Stačí ji lehce poklepat rukama nebo vysokotlaký vzduch profoukne filtrační vložkou zevnitř ven ; u kožených dílů to také není vhodné K čištění olejem stačí otřít čistým hadříkem.

8. Bojí se „tlaku“

Pokud je plášť pneumatiky dlouhodobě uskladněn a není časově převrácený, bude se zdeformovat v důsledku mačkání, což ovlivní životnost; papírový filtrační prvek vzduchového filtru a palivového filtru se při stlačení značně zdeformuje Nemůže hrát roli filtrování; gumové olejové těsnění, trojúhelníkové pásky, olejové potrubí atd. Nelze stlačit, jinak by se také zdeformovaly a ovlivnily normální použití.

9. Bojí se „blízkého požáru“

Pryžové výrobky, jako jsou pneumatiky, trojúhelníkové pásky, vodotěsný kroužek vložky válce, gumové těsnění oleje atd., Jsou-li v blízkosti zdroje požáru, mohou být poškozeny nebo poškozeny. Na druhé straně mohou způsobit požár. Obzvláště u některých vozidel s naftovým motorem je obtížné startovat v zimě při silném chladu a někteří řidiči k zahřívání často používají hořák, takže je nutné zabránit spálení potrubí a olejových okruhů.

10. Bojí se „duplikace“

Některé části mají být použity jednorázově, ale jednotliví řidiči nebo opraváři je znovu používají, aby ušetřili peníze nebo proto, že nerozumí „tabu“, které může snadno vést k nehodám. Obecně řečeno, šrouby ojnice motoru, matice, upevňovací šrouby dovezeného vstřikovače nafty, vodní blokovací kroužek vložky válce, těsnící měděné těsnění, různá olejová těsnění a těsnicí kroužky hydraulického systému a důležité části čepu, závlačky a dalších dílů jsou demontovány Musí být nahrazeno novým výrobkem; u těsnění hlavy válců motoru, i když při kontrole nebylo zjištěno žádné poškození, je nejlepší jej vyměnit za nový výrobek, protože starý výrobek má špatnou pružnost, špatné utěsnění, snadnou ablaci a poškození a je třeba jej vyměnit po krátké době používání, což je časově náročné a pracné. Pokud existuje nový produkt, zkuste jej vyměnit.Read more at:white formal dresses | black formal dresses australia

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.