Automobil na leasing - zaúčtování

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 15. 03. 2017,  0x


Pořízení automobilu je zásadní investice, která citelně zasáhne do rozpočtu firmy, jednotlivce i celé rodiny. Zdaleka ne každý má přitom dostatek vlastních peníze, a proto jsou nejčastějšími způsoby financování spotřebitelský úvěr a leasing. A s tím souvisí i způsob zaúčtování či DPH.

Zejména v případě leasingu došlo v posledních letech ke změnám v legislativě. Laická veřejnost některé změny ani nepochytí, a proto dochází k častým nejasnostem a nedorozuměním. My se podíváme na aktuální předpsiy a řekneme si, jak to se zaúčtováním automobilu na leasing vlastně je.

Leasing - o co s jedná?

Leasing je finanční produkt, s jehož pomocí lze financovat koupit auta, stroje, počítačového vybavení apod. Na základě leasingové smlouva má “nájemce” právo používat danou věc za stanovenou platbu v podobě měsíčních splátek. Po poslední splátce bývá nájem ukončen převodem vlastnického práva na nájemce.

Leasing a daňová uznatelnost

Ve spojení s leasingem se často hovoří o daňové uznatelnosti - zaúčtování. To znamená, že leasingové splátky lze zahrnout do nákladu. Komplikace však mohou nastat v případě, že dojde k předčasnému ukončení leasingu nebo nedojde k převodu vlastnického práva.

Nejčastější formou leasingu je finanční leasing neboli dlouhodobý pronájem. Po skončení nájmu dochází k převodu vlastnického práva na provozovatele automobilu. Tento typ leasingu využívají jak firmy, tak i soukromé osoby. Aby bylo možné měsíční splátky zaúčtovat do daní, musí leasing trvat nejméně 60 měsíců a po jeho ukončení musí být automobil zařazený do obchodního majetku.

Druhou možností, kterou stále častěji využívají firmy, je operativní leasing neboli krátkodobý pronájem. V tomto případě je auto v nájmu a ke změně vlastnictví nedochází. Mezi hlavní výhody operativního leasingu patří minimální starosti. Leasingová společnost se stará o vše - servis, náklady, pojištění atd. Měsíční splátky lze rovněž uznat jako náklady a odečíst si je z daní.

Leasing a zaúčtování DPH

Co se týče DPH, tak záleží na konkrétním typu leasingové smlouvy, zda klient má či nemá oprávnění k odkupu automobilu. Pokud klient toto oprávnění má, jsou jednotlivé splátky zdanitelným plněním. Za daňový doklad je považován splátkový kalendář. Pokud klient toto oprávnění nemá, smí klient DPH uplatnit pouze jednorázově a to na základě celé leasingové smlouvy, která je braná jak daňový doklad.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.